• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5_.jpg

Tradice českého pivovarnictví

O pivu se tvrdí, že vzniklo v dávných dobách náhodně. Do hliněných nádob se sebranými zrny divoce rostoucích obilnin pronikla dešťová voda. Prokvašením obilniny vznikl omamný obilný nápoj. Za kolébku piva je považována Mezopotámie, kde se v 7. tisíciletí př.n.l. pěstovalo obilí. První písemné zmínky o cílené výrobě piva pocházejí od Summerů a Babyloňanů 30002800 let př.n.l.
Zajímavostí je, že hliněné tabulky s klínovým písmem starých Summerů popisujících návod na výrobu piva rozluštil český věděc Bedřich Hrozný.

Pivovarnictví má na území České republiky více než tisíciletou tradici.

Bohatá historie kromě archeologických nálezů dokládajících znalost vaření piva našimi předky obsahuje například zmínku z roku 999. Tehdy v pořadí teprve druhý český biskup - Vojtěch, zakázal mnichům vařit pivo, neboť mu zřejmě nadmíru holdovali. Ovšem první písemný dochovaný doklad vztahující se k vaření piva pochází z roku 1088. Český král Vratislav II. v nadační listině přidělil Vyšehradské kapitule desátek z chmele pro vaření piva. Ovšem desátek z chmele už přiděloval i kníže Břetislav I., který vládnul mezi lety 1034 –1055.


Kde se pivo vaří, tam se dobře daří

Od 12. století dochází k rozmachu pivovarnictví. V té době mohli vařit pivo měšťané hojně zakládaných královských a později šlechtických měst.

Takzvané právo várečné se týkalo každého měšťana vlastnícího dům, k němuž se vztahovalo. O století později se pivovarníci z řad měšťanů začínají spojovat a zakládají první měšťanské pivovary. První měšťanský pivovar fungoval už v roce 1200 v Teplé, o padesát let později vzniká pivovar v Olomouci a v řadě dalších měst.


Sladovníci mají svůj cech od 14. století. Ve stejné době se začíná také pivo z Čech vyvážet. Spolu se stoupající popularitou zlatavého moku se objevují ovšem také spory, kdo smí či nesmí pivo vařit. O výsadu měšťanů usilují totiž i šlechtici. Těm se povolení dostává spolu se Smlouvou svatováclavskou Ludvíka Jagellonského v polovině 16. století, a tak vznikají šlechtické pivovary.

Smutné události 17. století narušily plynulý rozkvět pivovarnictví v Čechách a na Moravě provozovaného jako řemeslo, aby se na výsluní postupně dostaly pivovary měšťanské, šlechtické a klášterní. Monopol na výrobu a výčep piva pro měšťany zrušil Josef II. v roce 1788.

V českých zemích fungovalo v polovině 19. století více než tisíc pivovarů. V této době začíná nejslavnější éra českého pivovarnictví.

V roce 1842 byl totiž založen Měšťanský pivovar v Plzni a startuje nadvláda ležáků vyráběných výhradně spodním kvašením. Ve stejném století začínají fungovat samostatné sladovny a nastává také rozvoj průmyslové výroby v tzv. strojních pivovarech.

V roce 1883 se uskutečnil první sjezd tuzemských sládků v Praze. 


Za republiky…

Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 přechází na nový stát 60% výrobního potenciálu celého Rakousko-Uherska čítající 562 pivovarů, ovšem v nedobrém stavu. Druhá světová válka znamená v mnoha případech devastaci toho, o co se dařilo v meziválečném období pečovat. Za války zaniklo 121 pivovarů, byly zničeny chmelnice atd.

Po roce 1945 dochází ke znárodnění pivovarů, jež jsou sdruženy do podniku Československé pivovary, n. p. Systém řízení pivovarů prošel do roku 1989 řadou různých organizačních změn, nicméně počet pivovarů stále klesal. V roce 1989 bylo v Česku přibližně 80 pivovarů.

Po sametové revoluci nastává privatizace pivovarů a sladoven. Zakládají se akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, vaření piva se věnují živnostníci, o svá práva se někde opětovně hlásí měšťané.

Do řady pivovarů postupně vstupuje zahraniční kapitál. Zahraniční majitelé intenzifikují a centralizují výrobu piva a zavírají pivovary, které vařily české pivo mnohá staletí. Mnoho pivovarských odborníků a řemeslníků přichází o práci a odchází z oboru.  Hrozí, že pivovarské řemeslo předávané českými sládky z generace na generaci zanikne. 

Jako protiváha proti zavírání pivovarů a unifikaci chuti piva vznikají nové pivovary, převážně restaurační, které se k tradici českého piva hlásí a udržují jí. Tento trend pokračuje i v dnešní době. Obliba piv regionálních výrobců mezi spotřebiteli potvrzuje, že poctivé české pivo má ve třetím tisíciletí své opodstatnění. K 31.12.2012 bylo evidováno celkem 181 pivovarů, tedy o 101 víc než v roce 1989, vznik dalších pivovarů je avizován.

Naše pivovary

Pivovar Na Kopečku

Pivovar Kunratice

Prohlédněte si fotogalerii, v níž najdete fotky našeho referenčního pivovaru Na Kopečku ve Svitavách a pivovaru Kunratice v Praze.
 

Proč my

Jsme sládci a garantujeme Vám kvalitu piva. Víme, že pivo z minipivovaru je výborným marketingovým tahákem, a poradíme Vám, jak toho můžete využít.

Na klíč

Dokážeme Vám postavit minipivovar přesně podle Vašich představ. Jako externisté šetříme Vaše náklady a čas.

Poradenství

Aplikujeme ověřená a jinde úspěšná řešení. Náš pracovník u Vás čerpá ze zkušeností, celé naší skupiny. Jsme kreativní a máme svou práci rádi.