• 1en.jpg
 • 2en.jpg
 • 3en.jpg
 • 4en.jpg
 • 5en.jpg

Często rozwiązywane problemy

Spis problemów, które rozwiązywaliśmy dla swych klientów nie jest kompletny. Podajemy tylko często się pojawiające problemy. Skupiamy się na obniżeniu kosztów i zarazem na poprawieniu jakości sensorycznej i stabilności piwa. Osiągamy to poprzez obniżenie używania dodatkowych substancji (np. enzymów) i poprzez usunięcie nieprawidłowych ingerencji technologicznych.

Przekonaliśmy się, że naturalny sposób produkcji piwa prowadzi do bardziej jakościowego i tańszego produktu.

Podczas pracy u klienta zawsze koleżeńsko współpracujemy z miejscowymi technologami. Dzięki ich wiedzy na temat miejscowego urządzenia i dzięki naszemu doświadczeniu odnośnie rozwiązywania takich samych albo podobnych problemów / zadań z innych browarów bardzo szybko znajdujemy i aplikujemy odpowiednie rozwiązanie. W ten sposób, razem z osiągnięciem konkretnego celu, wzbogacamy Państwa personel o nasze doświadczenie.
 

Spis problemów:

Audyt technologiczny stwierdzenie braków i projekt odnośnie ich usunięcia

 • monitoring istniejącego stanu, znalezienie powodów powodujących braki w jakości, albo podwyższenie kosztów produkcji, których usunięcie dostarczy znaczne jakościowe albo finansowe korzyści
 • ocena profesjonalizmu personelu, działań technologicznych i stanu technicznego i porównanie tych aspektów ze standardami światowymi
 • audyt technologiczny trwa w zależności od zakresu problemów 7 - 10 dni roboczych.
 • rezultatem audytu jest sporządzenie sprawozdania z opisem braków i propozycji odnośnie ich usunięcia
 • po przedstawieniu raportu klient sam zadecyduje, czy jest zdolny usunąć wadliwy stan o własnych siłach i siłach swego personelu, albo wykorzysta naszą pomoc.


Kompleksowe rozwiązanie zespołów technologicznych, czynność projekcyjna / osiągnięcie celów Państwa projektu

 • przedprojektowe przygotowanie, analiza źródeł, fachowa ocena kosztów, oferta prawidłowego rozwiązania technicznego
 • przygotowanie projektu - rysunki techniczne, obliczenia technologiczne, obliczenia techniczne, kalkulacja zwrotu kosztów
 • współpraca na projekcie z dostawcami robót budowlanych, dostawców urządzeń technologicznych, urządzeń wsparcia technicznego (chłodzenie, ogrzewanie, sprężone powietrze, wewnętrzne gazy)
 • nadzór podczas faz realizacyjnych, kontrola firm dostawczych odnośnie dotrzymania warunków umowy }terminów, parametrów gwarancyjnych)
 • rozpoczęcie eksploatacji, przeszkolenie obsługi, stworzenie instrukcji użytkowania


Analiza surowców wejściowych / wybór optymalnego stosunku ceny zakupionych surowców i ich jakości

 • ustawienie wartości wskaźników surowców wejściowych (woda, słód i chmiel) z uwagą na wymaganą jakość piwa i jakość aktualnych zbiorów
 • wprowadzenie wymaganych wartości do umów dostawczych w formie penalizacji w razie ich niezrealizowania
 • przystosowanie technologii podczas zmiany wejściowych wartości surowców


CIP / optymalizacja kosztów mycia i osiągnięcia czystości miejsca eksploatacji browaru

 • podwyższenie efektywności CIP = zapewnienie mikrobiotycznej czystości, obniżenie kosztów, optymalne wykorzystanie czasu
 • detekcja mikrobiotycznie niebezpiecznych miejsc i ich usunięcie


Zacieranie / przystosowanie technologii z wzięciem pod uwagę jakości słodu, pojemnośc Państwa warzelni i jakości Państwa piwa

 • optymalizacja śrutowania (mokre, kondycjonowane i klasyczne śrutowanie) ze względem na maksymalizację wyciągu warzelnego i prosty przebieg cedzenia
 • przystosowanie zacierania z celem obniżenia ilości użytych enzymów, skrócenia czasu zacierania z utrzymaniem charakteru czeskiego piwa
 • przystosowanie pH w zacieraniu i młodym piwie ze względu na legislatywę, koszty i sensorykę


Cedzenie / połączenie Państwa wymagań odnośnie długości cedzenia i jakości cedzonego piwa młodego

 • obniżenie ilości zawiesiny w cedzonym piwie
 • skrócenie czasu cedzenia ze względem na jakość brzeczki i wyciąg z warzenia
 • osiągnięcie optymalnej krzywej cedzenia
 • poprawienie jakości cedzenia w ręcznie sterowanych warzelniach


Chmielenie / optymalizacja zużycia ciepła i jakości piwa młodego

 • obniżenie obciążenia cieplnego piwa młodego
 • osiągnięcie wymaganego stopnia odparowywania
 • * regulacja rekuperacji energii, podwyższenie stopnia oszczędzania energii


Ocena skuteczności zbiornika wirującego / poprawienie skuteczności Państwa zbiornika wirującego

 • stanowienie odpowiedniej prędkości wciekania
 • optymalizacja długości zwłoki w zbiorniku wirującym - obniżenie zawartości osadu / obniżenie obciążenia cieplnego piwa młodego


Główna fermentacja i dofermentowywanie / osiągnięcie przez Państwo wymaganych właściwości sensorycznych gotowego piwa

 • propagacja drożdży - osiągnięcie wymaganej koncentracji komórek fermentacyjnych
 • * kierowanie głównej fermentacji z celem zapewnienia optymalnej jakości sensorycznej bez użycia dodatkowych środków
 • * obniżenie ilości komórek fermentacyjnych w piwie przed filtracją za pomocą optymalizacji fermentacji


Filtracja / osiągnięcie jakości filtracji na współczesnym poziomie

 • obniżenie kosztów na filtrację okrzemkową
 • podwyższenie jakości filtracji okrzemkowej
 • usunięcie technicznych i technologicznych usterek Państwa filtracji
 • optymalizacja koloidalnej stabilizacji - obniżenie kosztów / podwyższenie stabilności koloidalnej
 • zharmonizowanie pracy działu filtracji, rozlewni i logistyki


Rozlew do butelek, KEG beczek, puszek / podwyższenie wydajności Państwa rozlewni, obniżenie zagrożenia mikrobiotycznego

 • monitoring efektywności pracy urządzenia / czasów straty. Projekt posunięć służących ograniczeniu czasów straty
 • detekcja miejsc o podwyższonym zagrożeniu mikrobiotycznym, ich usunięcie / osiągnięcie wymaganego czasu przydatności do spożycia
 • obniżenie zawartości O2 w trakcie rozlewu
 • harmonizacja pracy wydziału filtracji, rozlewni i logistyki


Laboratorium / optymalizacja pracy Państwa laboratorium zakładowego

 • kontrola metodyk poszczególnych analiz i ich przeprowadzanie
 • plan kontroli mikrobiologicznej i analitycznej, powiązanie z rozwiązywaniem konfliktów w miejscu pracy
 • szkolenie degustatorów, opracowywanie i prowadzenie statystyk z fachowych degustacji, wprowadzenie oceny klienckiej
 • wprowadzanie nowoczesnych analitycznych i mikrobiologicznych metod
 • opracowywanie i systematyzacja danych mierzonych w laboratorium eksploatacyjnym
 • optymalizacja ilości pomiarów z celem stwierdzenia poprawnej informacji odnośnie stanu w miejscu pracy
 • porównanie mierzonych wartości z innymi laboratoriami - testy porównawcze


Postępowanie pedagogiczne / trening Państwa pracowników bezpośrednio na odpowiednich miejscach pracy

 • wytwarzanie kadr do wykonywania fachowych funkcji w piwowarstwie na wszystkich poziomach kierowania
 • przeszkolenie personelu do pracy na nowym urządzeniu
 • zdobycie właściwych nawyków pracy
 • opracowanie instrukcji roboczych (manuałów) i sposobów technologicznych
 • szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa przy pracy (w związku ze stosowanymi urządzeniami)
 • specjalistyczne szkolenia niepiwowarskich profesji (serwisanci, przedstawiciele handlowi)


Czynności propagacyjne / propagacja Państwa produktów

 • wystąpienia w TV i audycje radiowe, łącznie z transmisjami na żywo
 • wywiady dla prasy
 • uczestnictwo w akcjach publicznych - obecność na PR akcjach
 • organizacja i kierowanie profesjonalnymi i publicznymi degustacjami

Prosimy porozumieć się z nami w sprawie konsultacji
Pozycje oznakowane * są obowiązkowe.
Przekazane dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon), mogą być używane wyłącznie w celach informacyjnych w związku z Państwa zapytaniem ofertowym. Wszystkie dostarczone dane podlegają przetwarzaniu zgodnie z rozporządzeniem GDPR, nie są przechowywane i na pewno nie będą przekazywane stronom trzecim ani wykorzystywane do innych form komunikacji.
Ochrona przeciwspamowa
 Państwa korzyści ze współpracy z nami

 • Jesteśmy opłacani za rezultaty a nie za czas poświęcony pracy.
 • Wyniki gwarantujemy! Umową.
 • Nie obciążamy Państwa kłopotami wynikającymi z relacji pracodawca - pracownik.
 • Nie obciążamy się każdodzienną rutyną panującą w Państwa lokalu i tamtejszymi relacjami międzyludzkimi.
 • Skupiamy się na rozwiązywaniu Państwa problemów.
 • Jesteśmy niezależni i z tego powodu obiektywni.
 • Jesteśmy eksternistami i dzięki temu oszczędzamy Państwa koszta i czas.
 • Posiadamy praktykę z ponad 50 browarów znajdujących się na 4 kontynentach.
 • Aplikujemy sprawdzone i skuteczne rozwiązania. Nasz pracownik czerpie u Państwa z doświadczenia całej naszej grupy.