• 1en.jpg
 • 2en.jpg
 • 3en.jpg
 • 4en.jpg
 • 5en.jpg

Dodatkowe usługi

Sprzedaż surowców i towarów konsumpcyjnych

 • Z tej usługi korzystają zwłaszcza zagraniczni klienci, którzy chcą nabyć zagwarantowaną jakość surowców, albo materiału konsumpcyjnego
 • Oprócz sprzedaży słodu i chmielu, żeśmy już przeprowadzali sprzedaż KEG beczek, filtrów, filtrów powietrza, szklanek, maszyny do nalewania piwa itp.
 • Zazwyczaj polecamy dostawcę, od którego sami surowce kupujemy i jesteśmy pewni co do ich jakości
 • Przygotujemy dokumenty celne, umowy i faktury w języku polskim, albo po angielsku, tak żeby nie powstały jakiekolwiek problemy prawne
 • Uregulujemy dostawy towaru i jego załadunek od różnych dostawców w taki sposób, żeby zostały załadowane i oclone w ten sam dzień i nie dochodziło do zwłoki i penalizacji ze strony przewoźnika
 • Zapewnimy, żeby podczas dostaw od różnych dostawców mieli Państwo umowę, fakturę i dokumenty celne przygotowane przez jednego z dostawców. Z reguły chodzi o słodownię, która dostarcza pozycję z najwyższą ceną i ilością

Degustacja

 • przeprowadzimy degustację ocenę jakości Państwa piwa
 • przeprowadzimy ocenę jakości Państwa piwa w porównaniu z konkurencyjnym piwem
 • w razie stwierdzenia braków wskażemy możliwe powody
 • przeprowadzimy szkolenie degustacyjne dla Państwa pracowników

 

Doradztwo w handlu i marketingu

 • Udzielamy jako dodatkową usługę we współpracy z fachowcami, którzy skupiają się na handlu i marketingu
 • Nasi klienci doceniają tą całościową usługę. Dzięki współpracy naszego piwowara i specjalisty marketingowego jesteśmy zdolni przygotować dla Państwa taki produkt, o który jest na rynku zainteresowanie, i który będą mogli Państwo na swym urządzeniu wyprodukować.
 • Szczegółowy przegląd marketingowych procesów w handlu, w których możemy zapewnić ich właściwe funkcjonowanie i ustawić mechanizmy kontrolne zgodnie ze światowymi standardami:
 • Handlowe i marketingowe doradztwo w dziedzinie browarnictwa, napojów, FMCG razem z handlem międzynarodowym
 • Kompleksowe rozwiązanie konkretnych sytuacji handlowych
 • Pośredniczenie w handlu i usługach
 • Handlowe i marketingowe audyty
 • Doradztwo, konsultacje i wsparcie w dziedzinie czynności handlowych, kontaktów i dostawcze opracowanie kontraktów handlowych

Na podstawie osobistych doświadczeń handlowych w międzynarodowych i krajowych firmach, szkoleniach zagranicznych i osobistemu przygotowaniu szkoleń wewnętrznych przeprowadzamy:

 • Programy dopasowane dokładnie do potrzeb Państwa firmy
 • Bardzo zacieśniona współpraca z kierownictwem spółki odnośnie przedsięwzięć strategicznych spółki do wszystkich poziomów wydziału handlowego
 • Ocena efektywności średniego managementu i pracowników liniowych
 • Ocena obecnego stanu, identyfikacja mocnych stron i tego co trzeba poprawić
 • Zalecenie konkretnych posunięć, przeprowadzenie networkingu w kraju i w eksporcie
 • Przeszkolenie średniego managementu, instrukcje szkolenia pracowników liniowych
 • Audyt czynności handlowych
 • Planowanie handlowe, strategia, taktyka krajowego i eksportowego handlu
 • Nawiązanie planów sprzedaży do planów marketingowych
 • Ocena kanałów dystrybucyjnych
 • Ocena pokrycia rynku
 • Rozpoznanie możliwości rynkowych
 • Rozpracowanie do business, channel i account planów tak samo jak i również game planów
 • Plany promocyjne
 • SMART cele
 • Efektywne zarządzanie danymi handlowymi
 • Kierowanie i alokacja kosztów marketingu i sprzedaży
 • K/A management
 • Struktura K/A zespołu
 • Znaczenie K/A
 • Kierowanie stosunkami z K/A
 • K/A profile
 • Roczne pertraktacje
 • Kluczowe wskaźniki wydajności - KPI
 • Segmentacja i priorytety K/A
 • Obserwacja kosztów sprzedaży i marketingu
 • Decydowanie na podstawie obiektywnych danych
 • Category Management
 • Space planning
 • Planogramy
 • Pay for performance
 • Umowy handlowe
 • Eksterny i własny merchantising

Prosimy porozumieć się z nami w sprawie konsultacji
Pozycje oznakowane * są obowiązkowe.
Przekazane dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon), mogą być używane wyłącznie w celach informacyjnych w związku z Państwa zapytaniem ofertowym. Wszystkie dostarczone dane podlegają przetwarzaniu zgodnie z rozporządzeniem GDPR, nie są przechowywane i na pewno nie będą przekazywane stronom trzecim ani wykorzystywane do innych form komunikacji.
Ochrona przeciwspamowa
 Państwa korzyści ze współpracy z nami

 • Jesteśmy opłacani za rezultaty a nie za czas poświęcony pracy.
 • Wyniki gwarantujemy! Umową.
 • Nie obciążamy Państwa kłopotami wynikającymi z relacji pracodawca - pracownik.
 • Nie obciążamy się każdodzienną rutyną panującą w Państwa lokalu i tamtejszymi relacjami międzyludzkimi.
 • Skupiamy się na rozwiązywaniu Państwa problemów.
 • Jesteśmy niezależni i z tego powodu obiektywni.
 • Jesteśmy eksternistami i dzięki temu oszczędzamy Państwa koszta i czas.
 • Posiadamy praktykę z ponad 50 browarów znajdujących się na 4 kontynentach.
 • Aplikujemy sprawdzone i skuteczne rozwiązania. Nasz pracownik czerpie u Państwa z doświadczenia całej naszej grupy.